තාක්ෂණික විශේෂඥයින් තමන්ගේම නිර්මාණ කෙරෙහි අනතුරු ඇඟවීමක් කරමින් සමාජ ජාල වල භයානක මානව බලපෑම ගවේෂණය කරයි. සමාජ ජලා භාවිතා කරන සියලුම දෙනා නැරබිය යුතු වාර්තාමය චිත්‍රපටයක්.

 

 

 Netflix සඳහා සිංහල උපසිරැසි ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය

සිංහල උපසිරැසි | දමිත් ළහි​රු

 

Showing the single result