විනෝදකාමී හෝටල් ලිපිකරුවෙකු මිනීමැරුම් පරීක්ෂණයක මාතෘකාව බවට පත්වේ.
Netflix සදහා සිංහල උපසිරැසි                                                                    Watch Now On Netflix
කවු බෝයි කෙනෙකු ඇමරිකන් නාවික හමුදාවේ ස්නයිපර් බටයෙක් බවට පත් වී ඉරාකයේ මෙහෙයුම් වලට සම්බන්දවී යුද්දයේ යථාර්තය දැකගැනීම.

 

Netflix සඳහා සිංහල උපසිරැසි ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය

සිංහල උපසිරැසි : කසුන් සම්පත්

ජර්මානු දඩයක්කාරයෙකුගේ උපකාරයෙන් නිදහස් වහලෙක් තම බිරිඳ කුරිරු මිසිසිපි වතු හිමියෙකුගෙන් බේරා ගැනීමට පිටත් වේ.

 

Netflix සඳහා සිංහල උපසිරැසි ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය

උපසිරැසි ගැන්වීම | ප්‍රදීප් සඳකැලුම්

Showing all 3 results