ලුසී විශ්ව විද්‍යාල සිසුවියක් වන අතර ඇය මුදල් සෙවීම සදහා විවිද රැකියා වල නිරත වීමට සිදුවනවා. ගණිකාවක් ලෙසද සේවය කිරීමට ඇයට සිදුවනවා. ඇයට ක්ලාරා නමැති කාන්තාව මුණගැසීම සමග මත් ද්‍රව්‍යට හුරුවීමත් සමග ඇගේ කතාව ආරම්භවනවා.

 

සිංහල උපසිරැසි : Maneesha Bhawan

Showing the single result