නඩ්ජා ගැබ් ගත් විට, ඔවුන් ස්වීඩනයේ උතුරට කඳු නැගීමේ ගමනක් යෑමෙන් ඔවුන්ගේ සම්බන්ධතාවය යලි පණ ගැන්වීමට උත්සාහ කරන නමුත් වැඩි කල් නොගොස් ඔවුන්ගේ ආදර චාරිකාව නපුරු සිහිනයක් බවට පත්වේ.
Netflix සදහා සිංහල උපසිරැසි                                                                                                                       Watch Now On Netflix

උපසිරැසි ගැන්වීම | පවිඳු නිමේෂ්

 

 

 

උපසිරැසි ළගදීම බලාපොරොත්තු වන්න....
මාර්තාගේ ප්‍රථම දරු ප්‍රසුතියේදී දරුවා මිය යන අතර ඊට එරෙහිව නීතිය හමුවට යාමට මාර්තාගේ මව ඇයට බලකරයි.මර්තාගේ හැසිරීම කොහොම වේවිද සැමියා සමගින් ඉදිරියට ජීවත්වන්නේ කොහොමද ඇයට දැනෙන වේදනාව කොහොමද මෙම චිත්‍රපටය තුළින් නිරූපණය වේ.

 

Netflix සදහා සිංහල උපසිරැසි                                                                               Watch Now On Netflix

Showing all 3 results