මේ කතාව නිකුත් වෙන්නෙ 2020 අගෝස්තු මාසයේ 7 වෙනිද Netflix හරහායි. මේක අධ්‍යක්ශනය කරන්නෙ Laura Terruso විසින් සහ මේකට රංඟනයෙන් දායක වෙන්නෙ Sabrina Carpenter, Jordan Fisher,Liza Koshy, Keiynan Lonsdale වැනි අයයි. ඒවගේම මේකට IMDb දර්ශකේ 6.1 වැනි හොඳ අගයකුත් Rotten Tomatoes අගය 85%ක් ද ලැබිල තියෙනව.
 
Netflix සඳහා සිංහල උපසිරැසි                                                                        Watch Now On Netflix
 
උපසිරැසි ගැන්වීම |නුවන් අසේල අරියරත්න 
                                                     
 
 
Netflix සඳහා සිංහල උපසිරැසි                                                                        Watch Now On Netflix
 
උපසිරැසි ගැන්වීම |සඳුන් දර්ශණ
                                                     
 

A troupe of hilariously self-obsessed theater stars swarm into a small conservative Indiana town in support of a high school girl who wants to take her girlfriend to the prom.

 

Coming Soon...
Akash, a piano player pretending to be visually-impaired, unwittingly becomes entangled in a number of problems as he witnesses the murder of a former film actor.

 

How to Enable Sinhala Subtitles for Netflix

Subtitled by : Dileepa Madushan

A talented teenage singer-songwriter living amid domestic abuse becomes a YouTube sensation after a video in which she hides her identity goes viral.

 

Sinhala Subtitles for Netflix                                                                                       Watch Now On Netflix
Subtitled by Thilin Botheju
 
Kishen, an inmate in a Lucknow jail, yearns to be set free. When he learns that a few prisoners must form a band, he sees it as his ticket to freedom.

 

How to Enable Sinhala Subtitles for Netflix

Subtitled by : Hasith Kavindu

Showing all 6 results