පුද්ගල ඛේදවාචකයෙන් නැගී සිටිමින් සරණාගත කඳවුරක සිට ළමයින් කණ්ඩායමක් ජයග්‍රහණය කරා මෙහෙයවීම, ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළින් ඔවුන්ගේ ජීවිත පරිවර්තනය කිරීම.

 

Netflix සදහා සිංහල උපසිරැසි                                                                         Watch Now On Netflix

උපසිරැසි ගැන්වීම | නවෝද් සංදීප

හිටපු පාපන්දු ක්‍රීඩිකාවක් කාන්තා පාපන්දු කණ්ඩායමක් පුහුණු කිරීමට සහ ඔහුගේ පියාගේ මරණයට පළිගැනීමට වෙහෙසෙයි.

 

උපසිරැසි ගැන්වීම | පවිඳු නිමේෂ්

 

 

Showing all 2 results