ඉන්දියාණු ඉතිහාසයේ ස්කේටින් පිළිබඳව නිර්මාණය උන පළමු චිත්‍රපටය.මේකට 6.6/10 imdbක අගයක් වගේම 80%ක ගූගල් පරිශීලක කැමැත්තත් ලැබිලා තියෙනවා,
 
Netflix සඳහා සිංහල උපසිරැසි                                                                        Watch Now On Netflix
 
උපසිරැසි ගැන්වීම | කසුන් සම්පත් 
                                                     
 
A man rises from personal tragedy to lead a group of children from a refugee camp to victory, transforming their lives through the game of cricket.

 

Sinhala Subtitles for Netflix                                                                         Watch Now On Netflix

Subtitled by | Navod Sandeepa

A former football player struggles to train a women's football team and avenge his father's death.

 

Subtitled by | Pavindu Nimesh

 

 

Showing all 3 results