මැජික් ශිල්පීන් හතරදෙනෙකුට නිර්නාමිකව කැදවීමක් ලැබෙනවා.ඒ කැදවීමෙන් පස්සේ මේ කට්ටිය අවුරුද්දකට පස්සේ 'අශ්වාරෝහකයන් සිව්දෙනා' නමින් ප්‍රසිද්ද මැජික් කණ්ඩායමක් වෙනවා.ඒත් මෙයලගෙ මජික් සාමන්‍ය මැජික් වලට වඩා ගොඩක් වෙනස්,මන් එහෙම කිව්වේ ඇයි කියලා මේක බලපුවාම ඔයාලටම තේරෙයි..

Showing the single result