බුද්ධි අංශ තොරතුරු මත ආයුධ සොයා ගැනීමට ඉරාකයට යන හමුදාවට ලැබෙන බුද්ධි තොරතුරු නිවැරදි නොවීම.

 

Netflix සදහා සිංහල උපසිරැසි                                                                                             Watch Now On Netflix

උපසිරැසි ගැන්වීම | GHK සඳරුවන්

 

 

 
 
වෛද්‍යවරයකු අතුරුදහන් වූ විට, ඔහුගේ මනෝචිකිත්සක බිරිඳ මානසික රෝගියෙකුගේ විකාර වෛද්‍ය ප්‍රතිකාරයට ප්‍රතිකාර කරයි.

 

Netflix සඳහා සිංහල උපසිරැසි ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය

උපසිරැසි ගැන්වීම | යොහාන් ප්‍රනාන්දු

Showing 61–62 of 62 results