අද අරගෙන ආවේ තෙලිඟු චිත්‍රපටියක් චිත්‍රපටියේ නම Thimmarusu රංගනයෙන් ඒක වෙන්නෙ satyadev kancharana priynka jawalkar Ajay Ankith koyya Ravi Babu Barhmaji යන අය මෙම චිත්‍රපටය imdb 8.7/10 ලබාගෙන ඇත.

 

Netflix සඳහා සිංහල උපසිරැසි                                                                        Watch Now On Netflix
 
උපසිරැසි ගැන්වීම |සඳුන් දර්ශණ
                                                     
 
Mimi චිත්‍රපටය comedy-drama ගනයට අයත්වෙන අපූරු සිනමා නිර්මාණයක් Imdb 8.3 ක අගයක් ගන්න මේ චිත්‍රපටියට හැකිවෙලා තියෙනව,ඉතින් මේ චිත්‍රපටිය 2011 නිකුත් උන Mala Aai Vhhaychy කියන මරාතී චිත්‍රපටියේ හින්දි ප්‍රතිනිර්මානයක්.

 

Netflix සඳහා සිංහල උපසිරැසි                                                                        Watch Now On Netflix
 
උපසිරැසි ගැන්වීම | නුවන් අසේල
                                                     
 
Four different women, four journeys of love and betrayal. The common thread? They all want to dismantle the patriarchy.
 
 
Sinhala Subtitles for Netflix                                                                                              Watch Now On Netflix
 
 
A filmmaker kidnaps the daughter of a movie star, and while the star searches for his daughter the director films the desperate search in real time for his next blockbuster movie.
 
Sinhala Subtitles for Netflix                                                                               Watch Now On Netflix
An exalted but short-fused surgeon plunges into a spiral of drugs, alcohol and rage after his intense relationship with his girlfriend turbulently ends

 

How to Enable Sinhala Subtitles for Netflix

Subtitled by | Navod Sandeepa 

Four short films by four of India's biggest directors exploring love, sex and relationships in modern India

 

Sinhala Subtitles for Netflix                                                                                        Watch Now On Netflix
 
Subtitled by Ishara Shehan Akalanka
When a doctor goes missing, his psychiatrist wife treats the bizarre medical condition of a psychic patient, who knows much more than he's leading on

 

How to Enable Sinhala Subtitles for Netflix

Subtitled by | Yohan Fernando

Showing all 7 results